รายละเอียดการประกวดร้องเพลงเนื่องในวันสัปดาห์สุนทรภู่

รายละเอียดการประกวดร้องเพลงเนื่องในวันสัปดาห์สุนทรภู่

วันแข่งขัน : ๑๖ มิ.ย ๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๑๐ น. เป็นต้นไป

กติกาการแข่งขัน : ร้องเพลงทั้งหมด ๒ รอบ

รอบที่ ๑ : เพลงไทยตามความสนใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนเตรียมไฟล์เสียงดนตรีบรรเลงคนละ ๑ เพลง ความยาวเพลงไม่เกิน ๕ นาที

รอบที่ ๒ : คัดผู้เข้าประกวดเหลือ ๓ คน โดยให้จับสลากเพื่อร้องเพลงบังคับ คือ เพลงคำมั่นสัญญา / บุษบาเสี่ยงเทียน / สานรัก / หยาดเพชร / ผู้ชนะสิบทิศ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*