ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันร้องเพลง

นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบการประกวดร้องเพลงเนื่องในวันสุนทรภู่ทั้ง ๖ คนได้แก่

  • นายกฤตภัค             ไตรพรพัฒนา     ม. ๖ / ๒
  • นายก้องเกียรติ           พงโสม            ม. ๖ / ๓
  • นายสราลัญ           บุญช่วย                  ม. ๖ / ๑๐
  • นางสาวพิมพ์นิภา ธรรมใจอุต        ม. ๕ / ๙
  • นางสาวนภัสสร มะลิทอง            ม. ๕ / ๖
  • นายจีรติ รัตนตรัยานุภาพ  ม. ๕ / ๑๐

ให้ทั้ง ๕ คนมารับโจทย์เพลงที่จะร้องรอบที่ ๒ ที่อาจารย์ธวัชชัย สาขาวิชาภาษาไทย และการแข่งขันรอบที่สองจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ครับ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*