ประกาศผลการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ

ประกาศผลการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ

รางวัลชนะเลิศ                             นาย ศิกษก       ชิตรัตถา                    ม. ๔ / ๑๐

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑         นส. กชกร        ธีระสุต                      ม. ๕ / ๑

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒        นายจีรติ           รัตนตรียานุภาพ        ม. ๕ / ๑๐

ขอขอบคุณนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดทุกคนมา ณ ที่นี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*