กติกาการประกวดอ่านทำนองเสนาะ

รายละเอียดการประกวดอ่านทำนองเสนาะ

วันแข่งขัน : ๑๓ มิ.ย. ๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

กติกาการแข่งขัน : ให้นักเรียนอ่านทำนองเสนาะในบทโคลงและกลอนที่เตรียมไว้ให้ ให้ไพเราะตามทำนองเสนาะ

สถานที่แข่งขัน : ห้องสาขาวิชาภาษาไทย ๑๖๐๔

Leave a comment

Your email address will not be published.


*